Dawson rentals Polska sp. z o.o. Wynajem przenośnych komór chłodniczych, komór szokowego mrożenia oraz urządzeń rozmrażających
Str. dom. Firma Produkty Dlaczego my Kontakt

Korzyści z wynajmu


Zalety naszych rozwiązań

Czy wynajem jest zbyt drogi?

Popularność wynajmu w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wynika ze zrozumienia przez tamtejsze przedsiębiorstwo faktu, iż ważne jest użytkowanie określonego środka trwałego, a nie jego posiadanie, co jest niezmierne istotne, zwłaszcza w szybko zmieniających się obecnie warunkach gospodarki rynkowej.

Polskie Przedsiębiorstwa porównując koszty wynajmu z kosztem bezpośredniego zakupu określonego środka trwałego, bardzo często nie biorą pod uwagę wielu finansowych i operacyjnych czynników, które mają duże znaczenie w tego typu porównaniu.

Wynajem nie powinien być bowiem bezpośrednio porównywany z zakupem. Wydatek środków finansowych poniesionych na zakup lub wybudowanie magazynów chłodniczych, jest tylko jednym z wielu kosztów, które w przypadku wynajmu wliczone są już w opłatę dzierżawną. Do kosztów zakupu należy doliczyć przede wszystkim:

 • Koszty utrzymania i administracji
 • Koszty serwisu i ewentualnych napraw
 • Koszty finansowania zakupu, np. odsetki od kredytu
 • Koszty związane z koniecznością uzyskania pozwoleń budowlanych, odsprzedaży lub utylizacji komory chłodniczej

Wszystkie korzyści z wynajmu przenośnych komór chłodniczych od Dawsonrentals Polska można podzielić na dwie podstawowe grupy: finansowe i operacyjne.

 

Korzyści finansowe


1. Wynajem ułatwia budżetowanie i stabilizuje koszty.

Zakup przenośnej komory chłodniczej wiąże się z ryzykiem licznych i często trudnych do przewidzenia dodatkowych kosztów związanych z:

 • Nagłymi awariami posiadanych urządzeń
 • Regularnymi przeglądami i serwisem
 • Wzrostem kosztów finansowania inwestycji (koszt kredytu w przypadku zmiennej stopy procentowej zależy od bieżącej sytuacji rynkowej)
 • Administrowaniem

W przypadku wynajmu wszystkie koszty zostają ustalone na stałym poziomie miesięcznej opłaty dzierżawnej. Pozwala to znacznie lepiej kalkulować koszty i zarządzać całym przedsiębiorstwem.


2. Wynajem nie "obciąża" istniejących linii kredytowych przedsiębiorstwa i nie ogranicza możliwości pozyskiwania środków finansowych przez przedsiębiorstwo.

Linie kredytowe są cennym źródłem pozyskania środków finansowych przeznaczonych na zasadniczą działalność przedsiębiorstwa. Również zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego jest najczęściej związane z płynnymi aktywami przedsiębiorstwa, takimi jak akcje, należności czy gotówka.

Wynajem jako koszt operacyjny nie zmniejsza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, dzięki czemu nie musi ono ograniczać swoich inwestycji.


3. Wynajem ułatwia planowanie przepływów pieniężnych.

W przypadku, gdy inwestycja sfinansowana zostaje przez leasing finansowy, czy też zakup ze środków własnych lub pochodzących z kredytu, wszystkie dodatkowe nakłady, związane z posiadaniem środka trwałego, obciążają właściciela. Sytuacja ta powoduje, że jest on narażony na ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych znacznych kosztów związanych z funkcjonowaniem komór i magazynów chłodniczych.

Wynajem tymczasem pozwala uniknąć tego ryzyka i sprawia, iż zarządzanie przepływami pieniężnymi w przedsiębiorstwie jest łatwiejsze.


4. Rozwój bez kosztów inwestycji.

Wynajem środków trwałych umożliwia przedsiębiorstwu określić możliwość rozwoju i ekspansji na nowe rynki, a także wielkość popytu na nowe produkty, bez konieczności ponoszenia kosztów inwestycji. Rozpoczęcie działalności na nowych rynkach, promocje nowych produktów, a w przypadku sprzedaży hurtowej i detalicznej, zwiększenie sprzedaży w ściśle określonych okresach, bez konieczności angażowania znacznych środków finansowych, jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw nie chcących na stałe angażować środków własnych w niepewne inwestycje.

Wynajem przenośnych komór chłodniczych od Dawsonrentals Polska pozwala na zbadanie potencjalnego popytu i zainteresowania klientów nowymi produktami bez konieczności ponoszenia długoterminowych nakładów inwestycyjnych.


5. Ograniczenie ryzyka finansowego.

Przedsiębiorstwa często otrzymują zamówienia, których realizacja związana jest z pewnym określonym okresem czasu. W takich sytuacjach nie ma uzasadnienia długoterminowe angażowanie własnych środków finansowych, zwłaszcza, gdy nie ma pewności, co do odnowienia kontraktu.

W przypadku zamówień jednorazowych, tymczasowy wynajem środków trwałych pozwala zminimalizować ryzyko posiadania niewykorzystanych mocy produkcyjnych, a także umożliwia płynna realizację wszystkich rodzajów zamówień.

 

Korzyści operacyjne


1. Przenośne komory chłodnicze dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Dawsongroup jest wiodącym europejskim przedsiębiorstwem specjalizującym się w wynajmie środków trwałych, w tym m.in. komór i urządzeń do magazynowania oraz przechowywania produktów w temperaturze kontrolowanej. Swoją silną pozycję na rynku przenośnych magazynów i komór chłodniczych Dawsongroup zawdzięcza ponad 10letniemu doświadczeniu oraz szerokiej gamie oferowanych urządzeń i najwyższej jakości świadczonych usług. Inne przedsiębiorstwa specjalizujące się w oferowaniu produktów jednej tylko marki mogą być ograniczone do lokalnych sieci dystrybutorów i posiadać niewielkie doświadczenie z innymi rodzajami urządzeń i komór chłodniczych.

Dowsonrentals dzięki swojemu doświadczeniu, zdobytemu podczas wieloletniej działalności na wielu różnych rynkach, może szybko zidentyfikować indywidualne potrzeby Klientów i dostosować do nich swoja bogatą ofertę.

Szeroki asortyment przenośnych komór chłodniczych oferowanych przez Dawsongroup gwarantuje Klientom produkty najwyższej jakości, niezawodności oraz łatwej i wygodnej obsłudze.


2. Elastyczność.

Zakup magazynów i komór chłodniczych jest inwestycją długoterminową, mogącą spowodować w przyszłości trudności z dostosowaniem się przedsiębiorstwa do zmieniających się coraz szybciej warunków rynkowych.

 • Magazyn może okazać się zbyt mały z powodu wzrostu wielkości obrotów lub w wyniku sezonowych fluktuacji sprzedaży.
 • Magazyn może okazać się również zbyt duży przyczyniając się niepotrzebnie do nadmiernego wzrostu kosztów przedsiębiorstwa.
 • Wymagania dotyczące magazynowania mogą się zmienić - potrzeba chłodzenia w konieczności mrożenia i odwrotnie, co z kolei może znajdować się poza możliwościami pracy zakupionych urządzeń.
 • Przyszłość jest trudna do przewidzenia - zakup magazynów i komór chłodniczych jest inwestycją długoterminową, z której trudno jest się szybko wycofać.

Wynajem pozwala Klientom Dawsonrentals Polska na lepsze dostosowanie się do zmiennego otoczenia rynkowego, zarówno pod względem zmiennego popytu jak i specyfiki oferowanych produktów.


3. Jakość oferowanych urządzeń i komór chłodniczych.

Dawsonrentals Polska oferuje przenośne komory chłodnicze o najwyższej jakości i zapewnia długotrwałą bezawaryjną eksploatację wynajętych urządzeń. Przenośne komory chłodnicze wynajmowane od Dawsonrentals Polska odznaczają się łatwością i wygodą użytkowania oraz długim i bezawaryjnym funkcjonowaniem. Klient odnosi więc długotrwałe korzyści. Nie musi wybierać pomiędzy jakością, funkcjonalnością i ceną komór chłodniczych, co jest nieodzowne w przypadku zakupu tego typu urządzeń, zwłaszcza przy często ograniczonych możliwościach przedsiębiorstw.

Najwyższa jakość oferty Dawsonrentals zapewnia wszystkim Klientom możliwość korzystania z najlepszych i najbardziej funkcjonalnych urządzeń i komór chłodniczych, zamrażalniczych i szokowego mrożenia.


4. Szybki czas reakcji.

Szeroki asortyment oferowanych przenośnych komór chłodniczych oraz najlepsi dostawcy umożliwiają firmie Dawsonrentals Polska dostawę wybranego urządzenia do miejsca wskazanego przez Klienta w najkrótszym możliwym czasie, często w ciągu 48h.

Czy więc rzeczywiście wynajem jest zbyt drogi, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie powyższe aspekty?© Copyright 2007 by Dawsonrentals Polska sp. z o.o. All rights reserved. Design by grafX & more